آموزش کامل قوانین والیبال + نمونه فیلم

آموزش کامل قوانین والیبال + نمونه فیلم

ادامه مطلب + لینک دانلود

در این فیلم از آموزش والیبال، سعی کرده ایم تا تمامی قوانین والیبال را به صورت تخصصی به شما علاقه مندان به والیبال آموزش دهیم.

سعی کرده ایم برای هر کدام از قوانین والیبال از فیلم های آموزشی مربوط به همان قانون والیبال استفاده کنیم تا درک بهتری از آن قانون پیدا کنید و راحت تر بتوانید آن را یاد بگیرید.

در پایان پست نیز می توانید فیلم های تخصصی از آموزش هر کدام از تکنیک های والیبال را مشاهده کنید.


تاریخچه والیبال

فیلم تاریخچه والیبال از سال 1895 تا 2020


قوانین مربوط به زمین والیبال

در این بخش، فیلم های مرتبط با زمین والیبال و قوانین مربوط به آن گذاشته می شود

انیمیشن زمین والیبال و نحوه ی چینش بازیکنان

در این فیلم مقدار اندازه زمین والیبال به صورت انیمیشن نمایش داده می شود، همین طور نحوه چیدمان بازیکنان در زمین ولیبال نشان داده شده است.

اندازه دقیق زمین والیبال + اندازه مناطق مختلف زمین

در این فیلم اندازه دقیق مناطق مختلف زمین والیبال نشان داده می شود. مانند منطقه زیر تور ، منطقه پشت داخل زمین، محدوده بازیکنان ذخیره و مربی تا زمین، اندازه محدوده ی سرویس زدن و …

همچنین مقدار استاندارد وزن، اندازه و فشار توپ والیبال نیز نمایش داده شده است.

اندازه زمین والیبال و قسمت زیر تور به زبان فارسی

در این فیلم، اندازه استاندارد زمین والیبال که دارای طول 18 و عرض 9 متر می باشد + منطقه زیر تور که 3 متر می باشد با انیمیشن و زبان فارسی آموزش داده شده است.


قوانین مربوط به تور و آنتن والیبال

فیلم های مربوط به قوانین تور والیبال و آنتن در این بخش قرار می گیرند.

تفاوت قوانین ارتفاع تور در والیبال زنان و مردان

در این فیلم، تفاوت ارتفاع تور در والیبال زنان و مردان توضیح داده شده است. همچنین مشاهده می کنید که اندازه نوار دور تور والیبال در قسمت بالا 7 سانتی متر و در قسمت پایین 5 سانتی متر می باشد. ارتفاع آنتن بالای تور 80 سانتی متر و فاصله میان دو آنتن 9 متر است که کاملا در تصویر مشخص است.

نمایش ارتفاع تور والیبال در زمین واقعی

در این فیلم اندازه ارتفاع تور والیبال در یک زمین واقعی نمایش داده می شود. همین طور مشاهده می کنید که بازیکنان چگونه در زمین قرار می گیرند

ارتفاع تور و آنتن در والیبال به زبان فارسی

در این فیلم، میزان ارتفاع تور و آنتن در والیبال مردان و زنان را به زبان فارسی (زیرنویس) مشاهده می کنید


قوانین مربوط به منطقه های مختلف زمین والیبال

در این مجموعه از فیلم ها، به مناطق مختلف زمین والیبال پرداخته شده است.

آموزش جایگیری بازیکنان در مناطق مختلف زمین والیبال

در این فیلم چگونگی جای گیری بازیکنان در پست های مختلف در مناطق مختلف زمین والیبال آموزش داده می شود. (جایگاه پستهای لیبرو ، پاسور ، مهاجم سمت راست، وسط و چپ)

آموزش محل قرارگیری مناطق 6 گانه در زمین والیبال

در این فیلم ها نام مناطق مختلف زمین والیبال و جای هر کدام نشان داده شده است. نام خطوط مختلف مانند خط حمله ، خط وسط و خط پشت زمین + محل قرار گیری مناطق 1 ، 2 ، 3، 4 ، 5 و 6 در زمین والیبال

محل قرارگیری بازیکنان پست لیبرو، پاسور، مهاجم و مدافع در زمین والیبال

در این فیلم ضمن معرفی بخش های Front Zone و Back Zone در زمین والیبال، به چگونگی قرار گرفتن بازیکنان پست های مختلف پاسور، لیبرو، مهاجمین و مدافعین در زمین پرداخته شده است.


قوانین چرخش بازیکنان در زمین والیبال

فیلم های مربوط به قوانین چرخش بازیکنان والیبال در این بخش قرار می گیرد.

انیمیشن چرخش بازیکنان والیبال

در این انیمیشن 14 ثانیه ای، چگونگی چرخش بازیکنان والیبال نمایش داده می شود.

نمایش الگوی چرخش بازیکنان در زمین والیبال

در این فیلم، الگویی از چگونگی چرخش بازیکنان به همراه شماره گذاری زمین والیبال، آموزش داده شده است.

آموزش چرخش بازیکنان در والیبال در 6 مرحله

در این فیلم چگونگی چرخش بازیکناندر 6 مرحله، زمانی که سرویس عوض شده است و شما سرویس می زنید، نشان داده می شود.

آموزش اشتباهات در چرخش و چینش بازیکنان

در این فیلم اشتباهاتی که در مسابقات والیبال، هنگام چرخش بازیکنان و یا چینش تیم رخ می دهد آموزش داده شده است.


قوانین مربوط به امتیازگیری در والیبال

فیلم های مریوط به امتیازگیری والیبال در این بخش قرار می گیرند

قوانین امتیازگیری و برد در والیبال به زبان فارسی

در این فیلم، قوانین پایه ای مربوط به امتیازگیری در والیبال و چگونگی رد و بدل شدن توپ میان دو تیم والیبال نشان داده می شود. همچنین چگونگی محاسبه امتیاز لازم برای برنده شدن یک تیم آموزش داده می شود.

انیمیشن امتیازگیری بازیکنان در والیبال

در این انیمیشن کوتاه، چگونگی کسب امتیاز به صورت عملی نشان داده می شود.

قوانین جدید تعداد بازیکنان هر تیم والیبال + امتیازگیری

در این فیلم علاوه بر اینکه چگونگی امتیازگیری در والیبال نشان داده می شود، با قوانین جدید تعداد بازیکنان مجاز در والیبال که 2 نفر بیشتر شده است نیز آشنا می شوید.

چگونگی امتیازگیری تیم ها در هر ست

در این فیلم، امتیازات لازم برای برد در هر ست والیبال و همچنین تفاوت ست پنجم با دیگر ست ها توضیح داده شده است.

آموزش کامل امتیازگیری در والیبال به همراه تصویر

در این فیلم به صورت کامل چگونگی سرویس زدن ، دریافت ، پاس و اسپک زدن و دفاع کردن برای کسب امتیاز توضیح داده شده است. استفاده از تصاویر مناسب و انیمیشن های بکار برده در این فیلم کمک بسیار زیادی در یادگیری راحت تر قوانین مربوط به امتیازگیری در والیبال کرده است.


قوانین مربوط به خطاها در والیبال

در این قسمت، فیلم های مربوط به انواع خطا در والیبال را قرار می دهیم.

فیلم آموزش خطاهای رایج در والیبال

در این فیلم خطاهای رایج که همیشه در مسابقات والیبال می بینیم آموزش داده شده است. با مشاهده این فیلم، به راحتی متوجه نوع خطای انجام شده در بازی های خواهید شد. از جمله این خطاها عبارت است از: خطای روی تور، لمس خطوط زمین توسط پا، خطای دو ضرب، خطای حمل توپ، خطای چرخش بازیکنان، خطای سرویس، خطای مدافع و مهاجمین و …

خطاهای دفاع در والیبال (بلاک) + نحوه صحیح انجام بلاک

در فیلم نکات بسیار کاربردی و مهم در هنگام اجرای دفاع کردن یا همان بلاک در والیبال در هین انجام حرکت آموزش داده می شود. همچنین برای آموزش بهتر، حرکات بلاک در مسابقات جهانی را نیز مورد بررسی قرار می دهد.


داورها در والیبال

فیلم های مربوط به آموزش داوری والیبال در این قسمت قرار می گیرند.

فیلم آشنایی با داورهای والیبال

در این فیلم با داورهای اصلی ، داورهای خط و میز داوری و امتیازدهی آشنا خواهید شد.


قوانین تعویض بازیکنان در والیبال

فیلم های قوانین و چگونگی تعویض بازیکنان والیبال در این بخش قرار می گیرند.

آموزش تعویض بازیکنان والیبال

در این فیلم قوانین مربوط به تعویض بازیکنان با توجه با پست و مناطق مختلف زمین آموزش داده می شود.


آموزش تکنیک های والیبال

در بخش به صورت خیلی کلی با نام هر تکنیک والیبال و همچنین نمونه ای از چگونگی انجام آنها به صورت عملی آشنا خواهید شد. برای آموزش های تخصصی مربوط به هر تکنیک بر عنوان فیلم هر کدام از تکنیک های والیبال کلیک کنید تا فیلم های تخصصی موجود در سایت را تماشا کنید.

آشنایی با تکنیک سرویس زدن در والیبال

آشنایی با تکنیک پاس دادن در والیبال

آشنایی با تکنیک اسپک زدن (آبشار) در والیبال

آشنایی با تکنیک دفاع کردن (بلاک) در والیبال

آشنایی با تکنیک شیرجه زدن در والیبال

نمایش ندادن ادامه مطلب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *