آموزش زمان بندی پاس دادن در والیبال + تمرین برای دست ها - قسمت 2-5
       

آموزش زمان بندی پاس دادن در والیبال + تمرین برای دست ها – قسمت 2-5

نمایش کامل متن

در این فیلم آموزش والیبال ، چگونگی زمان بندی و افزایش مهارت دست ها برای انجام پاس دادن در والیبال آموزش داده می شود.

محتوای ارائه شده در این فیلم
  • آموزش 3 تمرین اختصای برای پاس دادن در والیبال
  • تمرین پاس کوتاه متوالی
  • تمرین پاس بلند
  • تمرین ترکیبی پاس کوتاه و بلند

نمایش خلاصه متن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.