آموزش تقویت مهارت های والیبال در دوران کرونا
       

آموزش تقویت مهارت های والیبال در دوران کرونا

نمایش کامل متن

در این فیلم آموزش والیبال ، چگونگی تقویت مهارت های والیبال در دوران کرونا آموزش داده می شود.

هر چند که در دوران کرونا، امکان رفتن به باشگاه به صورت گذشته کاملا امکان پذیر نیست اما می توان با این تمرینات آمادگی خود را در زمینه های مختلف که در این فیلم آموزش داده می شود تقویت کنید و حتی از امکانات خانه نیز استفاده کنید و به تمرین والیبال بپردازید.

محتوای ارائه شدن در این فیلم
  • تمرین پاس – در هر ست 30 تا 50 تکرار
  • تمرین پاس با پنجه – در هر ست 30 تا 50 تکرار
  • تمرین پاس به کمک دیوار – در هر ست 30 تا 50 تکرار
  • تمرین پاس پشت به کمک دیوار – در هر ست 30 تا 50 تکرار
  • تمرین ترکیبی دریافت و پاس – در هر ست 20 تا 30 تکرار
  • تمرین سرویس زدن در چهار مرحله – در هر ست 20 تا 30 تکرار
  • تمرین ترکیبی سرویس، دریافت و اسپک زدن (آبشار) – در هر ست 20 تا 30 تکرار

نمایش خلاصه متن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.