آموزش نگهداری قلمه های حسن یوسف برای زمانی طولانی + نکات آبیاری

آموزش نگهداری قلمه های حسن یوسف برای زمانی طولانی + نکات آبیاری

در این فیلم ، چگونگی ریشه دار کردن حسن یوسف و نگهداری چندین ماهه از ریشه ها برای پرورش آنها نشان داده می شود. همچنین نکات آبیاری مناسب برای گلدان های جوان و تازه قلمه زده نیز آموزش داده می شود.

نکات مهم در مورد مراقبت و پرورش حسن یوسف – بایدها و نبایدها

نکات مهم در مورد مراقبت و پرورش حسن یوسف - بایدها و نبایدها

در این فیلم ، بایدها و نبایدها در نگهداری و پرورش گل حسن یوسف را مشاهده خواهید کرد. همان طور که در تصویر هم مشاهده می کنید، با انجام این دستورات می توانید حسن یوسفی با برگ های پهن و بزرگتر از کف دست داشته باشید.

آموزش 9 مدل تمرین شوت زدن در بسکتبال

آموزش 9 مدل تمرین شوت زدن در بسکتبال

در این فیلم 9 مدل کاربردی از شوت زدن در بسکتبال آموزش داده می شود که می توان از این حرکات هم در خارج از محوطه ذوزنقه برای شوت های سه امتیازی و هم در داخل محوطه استفاده کرد. در ابتدای فیلم یک نوع کفی جالب از جنس کربن برای کفش های بسکتبال معرفی می شود که به نظر می رسد تاثیر خوبی در حرکات پرش و انعطافی در حین بازی ها و تمرین های بسکتبال داشته باشد.