تکنیک چگونگی ایستادن هنگام ضربه کنترلی در تنیس روی میز
       

تکنیک چگونگی ایستادن هنگام ضربه کنترلی در تنیس روی میز

نمایش کامل متن

در این فیلم از آموزش تنیس روی میز، چگونگی ایستادن بازیکن هنگام اجرای ضربه کنترلی را آموزش خواهید دید.

اینکه بدن شما در چه موقعیتی قرار داشته باشد تا بتوانید ضربه کنترلی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنید را در این ویدئو به خوبی نشان آموزش داده است.

محتوای ارائه شده در این فیلم
  • نحوه صحیح ایستادن هنگام اجرای این ضربه
  • زاویه مناسب گرفتن راکت تنیس روی میز در دست
  • تنظیم موقعیت شانه نسبت به راکت
  • تفاوت ضربه کنترلی با بک هند و فورهند
  • تنظیم ارتفاع راکت
  • حفظ زاویه 90 درجه آرنج
  • تکنیک حفظ تعادل پاها
  • زاویه مناسب خم شدن به سمت میز تنیس روی میز
  • موقعیت زانوها نسبت به خط وسط میز

نمایش خلاصه متن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.