تمرین کنترل کردن تمام نقاط بدن حریف در خاک
       

تمرین کنترل کردن تمام نقاط بدن حریف در خاک

افزوده شد:

در این فیلم از آموزش ورزش کشتی، تمرین هایی برای چگونگی کنترل کامل بدن حریف در هنگام خاک آموزش داده می شود.

نمایش ادامه مطلب + لینک دانلود

محتوای ارائه شده در این فیلم
استفاده از تمام بدن برای کنترل حریف
تکنیک موفقیت کشتی گیر، وقتی بر روی حریف قرار می گیرد
راندن حریف به جلو و فشار وزن بدن به وی
گرفتن مچ نزدیک حریف و چرخاندن او به یک سمت و در نهایت خاک کردن حریف
تکنیک گرفتن مچ کشتی گیر
وقتی مچ را می گیریم آنرا نمی کشیم، فقط شانه را روی کمر حریف گذاشته و او را به جلو می رانیم
ران پا را به کمر حریف می چسبانیم
زانو به ران می چسبد
کنترل حریف در خاک و جلوگیری از بلند شدن او
در هنگام شروع سه انتخاب داریم
انتخاب اول: کشیدن بازو به عقب (جمع ، فشار وزن، چرخاندن حریف، گرفتن مچ و خاک)
اگر پهلوی راستش را به تشک بچسباند
پای راست باید به عقب آورده شود و دو دستی مانند چوب بیسبال دست حریف را می گیرد و دست را بیرون می کشد و زانو را به شانه حریف می چسباند
تکنیک دوم: فشار آوردن، حرکت دست تا بالا حریف، قلاب کردن کمر و چرخاندن حریف به همراه گرفتن مچ او
تکنیک سوم: از پاها استفاده می کنیم. قلاب کردن پای حریف و بالا آوردن پای او و سپس چرخاندن حریف
اول کنترل کامل حریف سپس اجرای فنون برای امتیازگیری و بردن حریف به پل

نمایش ندادن ادامه مطلب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.