3 تمرین گلف که ضربات سوئینگ شما را متحول می کند
       

3 تمرین گلف که ضربات سوئینگ شما را متحول می کند

افزوده شد:

نمایش کامل متن

در این فیلم از آموزش ورزش گلف، 3 تمرین خوب درباره ضربه سوئینگ (SWING) و همچنین نکات مربوط به آنها آموزش داده می شود.

محتوای ارائه شده در این فیلم

این تمرینات، تفاوت زیادی در بازی گلف شما ایجاد خواهند کرد

آموزش انتخاب تکنیک ضربه اول در گلف

انتخاب چوب مناسب گلف برای ضربه سوئینگ

استفاده از پای چپ برای ایجاد تعادل هنگام اجرای ضربه سوئینگ

طرز صحیح قرار گرفتن بدن پشت توپ گلف و نحوه ی صحیح اجرای ضربه

اجرای صحیح چرخش بدن و چوب گلف همزمان با ضربه زدن به توپ

طرز صحیح قرار گرفتن بازو و دست ها در هنگام اجرای حرکت سوئینگ

آموزش چگونگی ضربه زدن کوتاه ، متوسط یا بلند به توپ

انتخاب استراتژی صحیح ضربه سوئینگ با توجه به زمین و بازی

نمایش خلاصه متن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.