منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی سال 1401

منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی سال ۱۴۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی کنکور 1401 که توسط دانشگاه علامه طباطبائی پیشنهاد شده است، همانند سال قبل به شرح زیر می باشد

ادامه مطلب + لینک دانلود با کیفیت بالا

مبانی نظری ترجمه
Farahzad, F., Mousavi Razavi, M. S., & Ghomi, P. (2017). Consecutive Interpreting: A Practice Book. Tehran: Allameh Tabataba’i University Press. (Theoretical discussions only)

 Hatim, Basil & Munday, Jeremy (2004). Translation: An Advanced Resource Book. London & New York: Routledge. Part A: Chapters 1–14.

 Munday, Jeremy (2016). Introducing Translation Studies: Theories and Applications (4th Edition). London & New York: Routledge. Chapters 1–6.

 Pochhacker, Franz (2016). Introducing Interpreting Studies. Abingdon & New York: Routledge. (2nd Edition) Part I: chapter 1. Concepts (pp. 9-27)

زبان‌شناسی  

Fromkin, V. and Rodman, R. (2018). An Introduction to Language (11th Edition). Boston: Wadsworth.

Yule, G. (2020). The Study of Language (7th Edition). Cambridge University Press. Tehran: Offset by Rahnama.

بررسی مقابله‌ای زبان
Keshavarz, Mohammad Hossein (2011). Contrastive Analysis and Error Analysis (17th Edition). Tehran: Rahnama.

Zia’Hosseini, Mohammad (2013). Contrastive Analysis of Persian and English and Error Analysis (for Students of Translation and English) (3rd Edition). Tehran: Rahnama.

واژه‌شناسی
تجویدی، غلامرضا (1384). واژه شناسی انگلیسی. تهران: سمت.

حیدرپور بیدگلی، تهمینه (۱۳۹۹). واژه‌شناسی و اصطلاح‌شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

شقاقی، ویدا (1386). مبانی صرف واژه. تهران: سمت.

مهارت ترجمه عملی
Afrouz, M. & Mollanazar, H. (2017). A Survey in Prose and Poetic Translations of the Holy Qur’an. Tehran: Tarjomeh-pazhouhan Publications.

 Manafi Anari, Salar (1999). An Approach to English Translation of Islamic Texts I. Tehran: SAMT.

 Manafi Anari, Salar (2001). A Study of Islamic Texts in English Translation II. Tehran: SAMT.

 Tajvidi, Gholamreza (1381/2001). Translation of Political Texts. Tehran: Payam-e Noor University Press.

نمایش ندادن ادامه مطلب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *