آموزش ثابت کردن بازوی دست در بولینگ

 How To Fix Your Bowling Arm Swing (Practice Drills)

در این فیلم از آموزش بولینگ، چگونگی تنظیم و ثابت کردن بازوی دست برای نگه داشتن و پرتاب توپ بولینگ آموزش می بینید. همچنین تمرینات مربوط به این تکنیک نیز آموزش داده می شود.

“برای بارگیری سریع تر در پخش آنلاین، از کیفیت پایین تر فیلم استفاده شده است. دانلود با کیفیت اصلی در اداامه مطلب”

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.