آموزش ضربه لوپ در پینگ پنگ Table Tennis Tips – The Backhand Loop – Coach Gao Jun and Cherry Zhou

تاریخ انتشار فیلم: 2019-02-07 02:13:55 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 1:31 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش ضربه لوپ در پینگ پنگ Ma Long Technique – Backhand Loop again Backspin – Table tennis Technique

تاریخ انتشار فیلم: 2018-01-21 11:20:20 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 10:4 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود