آموزش دریبل زدن در هندبال Individual Technical Abilities / Attack / All Positions / 7+ / Ball Handling / Dribbling Drill

تاریخ انتشار فیلم: 2016-12-30 11:21:18 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 1:35 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در هندبال Individual Technical Abilities / Attack / All Positions / 7+ / Ball Handling / Pass Training Drill

تاریخ انتشار فیلم: 2016-12-30 11:01:12 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 57 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در هندبال Handball specific drills for power training and endurance training by Branislav Pokrajac

تاریخ انتشار فیلم: 2013-03-07 11:52:54 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 28:2 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود