آموزش شوت زدن در بسکتبال The Perfect Shooting Form – How to shoot a basketball

آموزش شوت زدن در بسکتبال The Perfect Shooting Form - How to shoot a basketball

دانلود رایگان فیلم The Perfect Shooting Form – How to shoot a basketball منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 31 مگابایت زمان فیلم: 8 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks

دانلود رایگان فیلم How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 30 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Increase Basketball Shooting Speed – Accuracy Easy

دانلود رایگان فیلم How to Increase Basketball Shooting Speed – Accuracy Easy منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 22 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال Ramone Woods Workout – Basketball Ball Handling and Shooting Drills with Kingdom Athletics

تاریخ انتشار فیلم: 2019-01-04 02:54:43 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 4:6 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود