آموزش شوت زدن در بسکتبال Top 3 Shooting Drills | Shooting Contested Jumpers | Pro Training Basketball

تاریخ انتشار فیلم: 2015-12-28 10:07:38 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 3:50 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال Advance Basketball Shooting Drills Pt. 2 | 6’s & Elevator Shooting | Pro Training

تاریخ انتشار فیلم: 2014-03-17 09:22:19 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 2:9 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال Ray Allen Shooting Drill | 3 Point Shooting Drill | Pro Training

تاریخ انتشار فیلم: 2014-07-07 22:19:11 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 2:52 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال World Select Team Big Men – Post & Shooting Drills – 2013 Nike Hoop Summit – Towns, Jaiteh, and more

تاریخ انتشار فیلم: 2013-04-23 19:33:36 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 2:18 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال Advance Basketball Shooting Drills Pt. 4 | 7 out 10 Drill and 25 Makes Drill | Pro Training

تاریخ انتشار فیلم: 2014-03-31 02:08:16 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 2:51 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال The Perfect Shooting Form – How to shoot a basketball

آموزش شوت زدن در بسکتبال The Perfect Shooting Form - How to shoot a basketball

دانلود رایگان فیلم The Perfect Shooting Form – How to shoot a basketball منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 31 مگابایت زمان فیلم: 8 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks

دانلود رایگان فیلم How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 30 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Increase Basketball Shooting Speed – Accuracy Easy

دانلود رایگان فیلم How to Increase Basketball Shooting Speed – Accuracy Easy منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 22 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How To: 2 SIMPLE Basketball Shooting Drills To Shoot A Basketball Better!!

تاریخ انتشار فیلم: 2019-02-05 12:00:04 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 8:29 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود