آموزش دریبل زدن در بسکتبال How to: Get Better at Basketball FAST!! Basketball Dribbling Drills AT HOME!!!

تاریخ انتشار فیلم: 2018-04-21 18:00:01 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 5:58 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در بسکتبال How to: Dribble a Basketball BETTER and FASTER With Your Left Hand!!! Basketball Dribbling Drills

تاریخ انتشار فیلم: 2018-01-04 03:00:04 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 11:11 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در بسکتبال 4 Partner Dribbling Drills | Partner Dribbling Workout | Pro Training Basketball

تاریخ انتشار فیلم: 2015-07-27 04:00:01 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 3:51 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در بسکتبال ANDREW PABALAN – BASKETBALL DRIBBLING DRILLS YOU CAN DO INSIDE YOUR HOUSE

تاریخ انتشار فیلم: 2009-09-16 08:30:47 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 2:39 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در بسکتبال Basketball Dribbling Combos richtig einsetzen

آموزش دریبل زدن در بسکتبال Basketball Dribbling Combos richtig einsetzen

دانلود رایگان فیلم Basketball Dribbling Combos richtig einsetzen منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 16 مگابایت زمان فیلم: 4 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود