آموزش شوت زدن در بسکتبال The Perfect Shooting Form – How to shoot a basketball

آموزش شوت زدن در بسکتبال The Perfect Shooting Form - How to shoot a basketball

دانلود رایگان فیلم The Perfect Shooting Form – How to shoot a basketball منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 31 مگابایت زمان فیلم: 8 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش پاس دادن در بسکتبال How To Pass a Basketball – Top 5 Passes YOU NEED In YOUR GAME

آموزش پاس دادن در بسکتبال How To Pass a Basketball - Top 5 Passes YOU NEED In YOUR GAME

دانلود رایگان فیلم How To Pass a Basketball – Top 5 Passes YOU NEED In YOUR GAME منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 20 مگابایت زمان فیلم: 6 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks

دانلود رایگان فیلم How to Find YOUR Perfect Shooting Form-Basketball Shooting Tips and Tricks منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 30 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش دریبل زدن در بسکتبال Basketball Dribbling Combos richtig einsetzen

آموزش دریبل زدن در بسکتبال Basketball Dribbling Combos richtig einsetzen

دانلود رایگان فیلم Basketball Dribbling Combos richtig einsetzen منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 16 مگابایت زمان فیلم: 4 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش پاس دادن در بسکتبال Fancy Passes With A Purpose! How To Pass A Basketball

Fancy Passes With A Purpose! How To Pass A Basketball

دانلود رایگان فیلم Fancy Passes With A Purpose! How To Pass A Basketball منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 29 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Increase Basketball Shooting Speed – Accuracy Easy

دانلود رایگان فیلم How to Increase Basketball Shooting Speed – Accuracy Easy منتشرکننده فیلم: TakMb.ir کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p حجم فیلم: 22 مگابایت زمان فیلم: 7 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود