آموزش ضربه فیلیپ در پینگ پنگ How To Improve Your Forehand Flip – Table Tennis University

تاریخ انتشار فیلم: 2012-04-10 00:39:07 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 4:23 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود

آموزش ضربه فورهند در پینگ پنگ Playing a Faster Forehand Topspin | Table Tennis | PingSkills

تاریخ انتشار فیلم: 2012-03-29 16:17:21 کیفیت فیلم: 360p – 480p – 720p مدت زمان فیلم: 2:15 دقیقه فرمت فیلم: mp4

ادامه مطلب + دانلود