فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Fundamentals Of Shooting


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Fundamentals Of Shooting


نام فیلم : Fundamentals Of Shooting

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۷-۰۱-۱۰ ۲۳:۱۳:۳۰

زمان فیلم: ۳:۱۵

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Shoot | Basketball


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Shoot | Basketball


نام فیلم : How to Shoot | Basketball

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۷-۰۶-۱۹ ۱۰:۰۸:۰۲

زمان فیلم: ۲:۴۶

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Top 3 Drills To Improve Your Shooting Arc! (Basketball Shooting Drills)


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Top 3 Drills To Improve Your Shooting Arc! (Basketball Shooting Drills)


نام فیلم : Top 3 Drills To Improve Your Shooting Arc! (Basketball Shooting Drills)

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۱۶ ۲۲:۴۵:۰۰

زمان فیلم: ۴:۲۸

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Use the BEEF Method to Teach Better Basketball Shooting


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Use the BEEF Method to Teach Better Basketball Shooting


نام فیلم : Use the BEEF Method to Teach Better Basketball Shooting

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۲۳ ۱۹:۴۴:۳۰

زمان فیلم: ۲:۲

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال SHOOT OUT VS URC BOYS – OCT 21, 2018 – HIGH BALLERS BASKETBALL


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال SHOOT OUT VS URC BOYS - OCT 21, 2018 - HIGH BALLERS BASKETBALL


نام فیلم : SHOOT OUT VS URC BOYS – OCT 21, 2018 – HIGH BALLERS BASKETBALL

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۳۰ ۰۰:۱۰:۳۳

زمان فیلم: ۱:۱

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

دانلود فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Basketball shoot


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Basketball shoot


نام فیلم : Basketball shoot

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۱۳:۰۳:۰۳

زمان فیلم: ۱۲

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

دانلود فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Mini Basketball 3 Point Shoot Out Battle! Brother Vs Brother


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Mini Basketball 3 Point Shoot Out Battle! Brother Vs Brother


نام فیلم : Mini Basketball 3 Point Shoot Out Battle! Brother Vs Brother

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۲۸ ۰۲:۵۳:۵۱

زمان فیلم: ۵:۵۸

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

دانلود فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال How To Shoot A basketball


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال How To Shoot A basketball


نام فیلم : How To Shoot A basketball

کیفیت: ۷۲۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۲۸ ۲۳:۰۷:۱۶

زمان فیلم: ۸

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

لینک منبع

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

دانلود فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال ۳ UNSEEN Basketball Shooting Drills To INSTANTLY Hit More Shots (MUST TRY)


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال 3 UNSEEN Basketball Shooting Drills To INSTANTLY Hit More Shots (MUST TRY)


نام فیلم : UNSEEN Basketball Shooting Drills To INSTANTLY Hit More Shots (MUST TRY)

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۰۸-۰۴ ۱۶:۰۰:۰۳

زمان فیلم: ۳:۱

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

لینک منبع

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش تمرین کردن در بسکتبال


دانلود فیلم آموزش تمرین کردن در بسکتبال از سایت یوتیوب

14 دقیقه فیلم آموزش تمرین بسکتبال با کیفیت 360p


نام فیلم : How To Train Like A Division 1 Basketball Player

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

حجم فیلم: ۴۵٫۶۶MB

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

مدت زمان: ۱۴ دقیقه

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]