فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Fundamentals Of Shooting


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Fundamentals Of Shooting


نام فیلم : Fundamentals Of Shooting

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۷-۰۱-۱۰ ۲۳:۱۳:۳۰

زمان فیلم: ۳:۱۵

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Shoot | Basketball


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال How to Shoot | Basketball


نام فیلم : How to Shoot | Basketball

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۷-۰۶-۱۹ ۱۰:۰۸:۰۲

زمان فیلم: ۲:۴۶

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Top 3 Drills To Improve Your Shooting Arc! (Basketball Shooting Drills)


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Top 3 Drills To Improve Your Shooting Arc! (Basketball Shooting Drills)


نام فیلم : Top 3 Drills To Improve Your Shooting Arc! (Basketball Shooting Drills)

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۱۶ ۲۲:۴۵:۰۰

زمان فیلم: ۴:۲۸

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Use the BEEF Method to Teach Better Basketball Shooting


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Use the BEEF Method to Teach Better Basketball Shooting


نام فیلم : Use the BEEF Method to Teach Better Basketball Shooting

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۲۳ ۱۹:۴۴:۳۰

زمان فیلم: ۲:۲

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال SHOOT OUT VS URC BOYS – OCT 21, 2018 – HIGH BALLERS BASKETBALL


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال SHOOT OUT VS URC BOYS - OCT 21, 2018 - HIGH BALLERS BASKETBALL


نام فیلم : SHOOT OUT VS URC BOYS – OCT 21, 2018 – HIGH BALLERS BASKETBALL

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۳۰ ۰۰:۱۰:۳۳

زمان فیلم: ۱:۱

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Basketball Floater | How To Shoot A Floater In Basketball


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Basketball Floater | How To Shoot A Floater In Basketball


نام فیلم : Basketball Floater | How To Shoot A Floater In Basketball

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۲۳ ۱۱:۰۰:۰۶

زمان فیلم: ۳:۳۳

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]

فیلم آموزش شوت زدن در بسکتبال Easy 5 Minute Basketball Shooting Workout


دانلود رایگان فیلم آموزش شوت زدن در ورزش بسکتبال از سایت یوتیوب

آموزش شوت زدن در بسکتبال Easy 5 Minute Basketball Shooting Workout


نام فیلم : Easy 5 Minute Basketball Shooting Workout

کیفیت: ۳۶۰p

انتشار دهنده: سایت یوتیوب

تاریخ انتشار فیلم: ۲۰۱۸-۱۰-۱۶ ۱۱:۰۰:۰۳

زمان فیلم: ۵:۲۱

فرمت فیلم: mp4

زبان: انگلیسی (اصلی)

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید […]