دانلود فیلم تمرینات بسکتبال

فیلم تمرینات کمپ نوجوانان بسکتبالیست ۱۵ ساله در بولونیا (نوع تمرینات را می توانید یاد بگیرید) همانطور که در عکس مشاهده می کنید، کیفیت فیلم بدلیل کمبود نور در سالن مقداری نیره است برای دانلود […]

دانلود فیلم چالش شوت زدن در بسکتبال

چالش شوت زدن در بسکتبال. EPC برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید

دانلود فیلم آموزش تکنیک های شوت زدن در بسکتبال

در این فیلم تکنیک هایی برای انجام یک شوت عالی همراه با تمرینات مخصوص به آن نشان داده می شود برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید

دانلود فیلم آموزش استیل شوت زدن در بسکتبال

در این فیلم که در کمپ آموزش بسکتبال گرفته شده است، نحوه ی شوت و فرم و استیل درست و مناسب شوت زدن در بسکتبال را یاد خواهید گرفت برای دانلود به لینک زیر مراجعه […]